12 “Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz
Ve peygamberlere, ‘Peygamberlik etmeyin!’
Diye buyruk verdiniz.
İncil — Yeni Çeviri 2009