İsrail Rab’be Dönmüyor

41 İsrail Rab’be Dönmüyor
Ey sizler, Samiriye Dağı’ndaki Başan inekleri,
Yoksula baskı yapan,
Mazlumu ezen,
Beylerine, “Getir de içelim!” diyen hanımlar!
Kulak verin şu sözlere:
İncil — Yeni Çeviri 2009