14 “İşte bu yüzden, ey İsrail halkı,
Üzerinize bir ulus göndereceğim”
Diyor Her Şeye Egemen Tanrı RAB,
“Levo-Hamat’tan Arava Vadisi’ne kadar ezecekler sizi.”
İncil — Yeni Çeviri 2009