5 Çenk eşliğinde türkü söyleyenler,
Davut gibi beste yapanlar,
İncil — Yeni Çeviri 2009