17 Konut yere indirilince, onu taşıyan Gerşonoğulları’yla Merarioğulları yola koyuldular.
İncil — Yeni Çeviri 2009