26 Aşer oymağının bölüğüne Okran oğlu Pagiel,
İncil — Yeni Çeviri 2009