30 Sonra Musa’yla İsrail’in ileri gelenleri ordugaha döndüler.

İncil — Yeni Çeviri 2009