18 “İsrail halkına de ki, ‘Sizi götüreceğim ülkeye girip
İncil — Yeni Çeviri 2009