Korah, Datan ve Aviram Başkaldırıyor

161-2 Korah, Datan ve Aviram Başkaldırıyor Levi oğlu Kehat oğlu Yishar oğlu Korah, Ruben soyundan Eliavoğulları’ndan Datan, Aviram ve Pelet oğlu On toplulukça seçilen, tanınmış iki yüz elli İsrailli önderle birlikte Musa’ya başkaldırdı.
İncil — Yeni Çeviri 2009