3 Levi oymağının değneği üzerine Harun’un adını yazacaksın. Her oymak önderi için bir değnek olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009