15 Naftali oymağından: Enan oğlu Ahira.”
İncil — Yeni Çeviri 2009