23 Şimon oymağından sayılanlar 59 300 kişiydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009