46 Sayılanların toplamı 603 550 kişiydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009