5 Size yardımcı olacak adamların adları şunlardır:
“Ruben oymağından: Şedeur oğlu Elisur,
İncil — Yeni Çeviri 2009