6 Şimon oymağından: Surişadday oğlu Şelumiel,
İncil — Yeni Çeviri 2009