8 İssakar oymağından: Suar oğlu Netanel,
İncil — Yeni Çeviri 2009