9 Zevulun oymağından: Helon oğlu Eliav,
İncil — Yeni Çeviri 2009