9 Musa kendisine verilen buyruk uyarınca değneği RAB’bin önünden aldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009