14 RAB’bin Savaşları Kitabı’nda şöyle yazılıdır:
“... Sufa topraklarında Vahev Kenti, vadiler, Arnon Vadisi,
İncil — Yeni Çeviri 2009