27 Bunun için ozanlar şöyle diyor:
“Heşbon’a gelin,
Sihon’un kenti yeniden kurulsun
Ve sağlamlaştırılsın.
İncil — Yeni Çeviri 2009