29 Vay sana, ey Moav!
İlah Kemoş’un halkı, yok oldun!
Kemoş senin oğullarının Amorlular’ın Kralı Sihon’a kaçmasını,
Kızlarının ona tutsak olmasını önleyemedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009