30 Onları bozguna uğrattık;
Heşbon Divon’a dek yıkıma uğradı.
Medeva’ya uzanan Nofah’a dek onları yıkıma uğrattık.”
İncil — Yeni Çeviri 2009