18 Balam şu bildiriyi iletti:
“Ey Balak, uyan ve dinle;
Ey Sippor oğlu, bana kulak ver.
İncil — Yeni Çeviri 2009