2 Balak onun dediğini yaptı. Balak’la Balam her sunağın üstünde birer boğayla koç sundular.
İncil — Yeni Çeviri 2009