20 Kutsamak için bana buyruk verildi;
O kutsadı, ben değiştiremem.
İncil — Yeni Çeviri 2009