23 Yakup soyuna yapılan büyü tutmaz;
İsrail’e karşı falcılık etkili olmaz.
Şimdi Yakup ve İsrail için,
‘Tanrı neler yaptı!’ denecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009