25 Bunun üzerine Balak, “Onlara ne lanet oku, ne de onları kutsa!” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009