28 Böylece Balam’ı çöle bakan Peor Dağı’nın tepesine götürdü.
İncil — Yeni Çeviri 2009