30 Balak onun dediğini yaptı, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundu.
İncil — Yeni Çeviri 2009