7 Sonra şu bildiriyi iletti:
“Balak beni Aram’dan,
Moav Kralı beni doğu dağlarından getirdi.
‘Gel, benim için Yakup soyuna lanet oku’ dedi,
‘Gel, İsrail’in yıkımını dile.’
İncil — Yeni Çeviri 2009