Balam’ın Son Bildirileri

20 Balam’ın Son Bildirileri Balam Amalekliler’i görünce şu bildiriyi iletti:
“Amalek halkı uluslar arasında birinciydi,
Ama sonu yıkım olacak.”
İncil — Yeni Çeviri 2009