24 Kittim kıyılarından gemiler gelecek,
Asur’la Ever’i dize getirecekler,
Kendileri de yıkıma uğrayacak.”
İncil — Yeni Çeviri 2009