3 şu bildiriyi iletti:
“Beor oğlu Balam,
Gözü açılmış olan,
İncil — Yeni Çeviri 2009