3 Böylece Baal-Peor’a bağlandılar. RAB bu yüzden onlara öfkelendi.
İncil — Yeni Çeviri 2009