22 Yahuda boyları bunlardı, sayıları 76 500 kişiydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009