23 Boylarına göre İssakaroğulları şunlardı:
Tola soyundan Tola boyu, Puvva soyundan Puvva boyu,
İncil — Yeni Çeviri 2009