24 Yaşuv soyundan Yaşuv boyu, Şimron soyundan Şimron boyu.
İncil — Yeni Çeviri 2009