26 Boylarına göre Zevulunoğulları şunlardı:
Seret soyundan Seret boyu, Elon soyundan Elon boyu, Yahleel soyundan Yahleel boyu.
İncil — Yeni Çeviri 2009