34 Manaşşe boyları bunlardı, sayıları 52 700 kişiydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009