44 Boylarına göre Aşer soyundan gelenler:
Yimna soyundan Yimna boyu, Yişvi soyundan Yişvi boyu, Beria soyundan Beria boyu.
İncil — Yeni Çeviri 2009