48 Boylarına göre Naftali soyundan gelenler:
Yahseel soyundan Yahseel boyu, Guni soyundan Guni boyu,
İncil — Yeni Çeviri 2009