55 Ancak ülke kura ile dağıtılacak. Herkesin payı, ata oymağının adına göre olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009