5 Musa onların davasını RAB’be götürdü.
İncil — Yeni Çeviri 2009