Fısıh Sunuları

16 Fısıh Sunuları “ ‘RAB’bin Fısıh kurbanı birinci ayın on dördüncü günü kesilmelidir.
İncil — Yeni Çeviri 2009