11 İnsanları, hayvanları, yağmalanmış bütün malları yanlarına aldılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009