32 Savaşa katılan askerlerin ele geçirdiklerinden kalanlar şunlardı:
675 000 davar,
İncil — Yeni Çeviri 2009