36 Savaşa katılan askerlere düşen yarı pay da şuydu: 337 500 davar,
İncil — Yeni Çeviri 2009