37 bunlardan RAB’be vergi olarak 675 davar verildi;
İncil — Yeni Çeviri 2009