38 36 000 sığır, bunlardan RAB’be vergi olarak 72 sığır verildi;
İncil — Yeni Çeviri 2009