39 30 500 eşek, bunlardan RAB’be vergi olarak 61 eşek verildi;
İncil — Yeni Çeviri 2009